Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne

Fundacja EKOOSTOJA realizuje operację pn. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”,  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w ramach działania 11 Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Celem projektu jest:

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych, – powstanie nowych pasiek pszczelich w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół, – podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i ukierunkowanie na rolnictwo ekologiczne, – zrealizowanie łącznie 20 spotkań po 15uczestników (300 uczestników), – przeprowadzenie co najmniej 70 spotkań rekrutacyjno-promocyjnych.

Miejsce realizacji to 4 województwa: województwo łódzkie, województwo śląskie, województwo świętokrzyskie, województwo opolskie. 

Liczba osób: grupę docelową stanowić będzie 300 osób z 4 wyżej wskazanych województw.

Na terenie każdego województwa zostaną zorganizowane co najmniej dwa szkolenia, a każde z nich dla 15 osób w miejscach gdzie najszybciej zbierze się grupa zainteresowanych udziałem w projekcie.

W sumie zostanie zorganizowanych 20 szkoleń, w podziale na szkolenia dla grup podstawowych i grup zaawansowanych.

Każde szkolenie obejmie 3 dni po min. 6 godzin, a więc łącznie będzie trwało ok. 18 godzin.

Struktura szkoleń: 2 dni szkoleń stacjonarnych, 1 dzień szkoleń niestacjonarnych - wyjazd do pasieki.

Grupa podstawowa

Program szkoleń – tematyka:

1. Charakterystyka owadów zapylających, rodzaje i zagrożenia wyginięciem 2. Budowa ula i omówienie rodzajów uli 3. Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej 4. Powiększenie pasieki 5. Wykorzystanie pożytków i rodzaje roślin miododajnych 6. Matki pszczele w gospodarce pasiecznej 7. Asortyment produktów pszczelich 8. Choroby pszczół i ich zwalczanie 9. Przygotowanie rodzin do zimowli 10. Prawne regulacje prowadzenia pasieki, sprzedaży produktów pszczelich

Grupa zaawansowana

Program szkoleń stacjonarnych – tematyka:

1. Budowa ula i omówienie rodzajów uli

2. Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej 3. Powiększenie pasieki 4. Hodowla matek pszczelich na własny użytek 5. Choroby pszczół i ich zwalczanie

Program szkoleń niestacjonarnych – wyjazd do pasieki – 3 dzień

szkolenia:

1. Spotkanie pod salą szkoleniową (uczestnicy zabierają własne kombinezony lub bluzy pszczelarskie).

2. Wspólny przejazd do pasieki.

3. Zajęcia praktyczne w pasiece (prezentacja pasieki i pracowni pasiecznej wraz z wyposażeniem, prezentacja ramek wraz z pszczołami, omówienie i prezentacja asortymentu produktów pszczelich, prezentacja gospodarki pasiecznej w praktyce).

4. Poczęstunek dla uczestników.

5. Powrót pod salę szkoleniow


News z 10.07.2018 r. - zobacz

"Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” - zapraszamy na spotkania informacyjne

Zapraszamy do udziału w spotkaniach  informacyjno-rekrutacyjnych realizowanych przez Fundację EKOOSTOJA  w ramach projektu „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”. Jego celem jest aktywizacja obywateli w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających.

Program szkolenia dla obu grup:

Grupa podstawowa     

Program szkoleń – tematyka:

 • Charakterystyka owadów zapylających, rodzaje i zagrożenia wyginięciem
 • Budowa ula i omówienie rodzajów uli
 • Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej
 • Powiększenie pasieki
 • Wykorzystanie pożytków i rodzaje roślin miododajnych
 • Matki pszczele w gospodarce pasiecznej
 • Asortyment produktów pszczelich
 • Choroby pszczół i ich zwalczanie
 • Przygotowanie rodzin do zimowli
 • Prawne regulacje prowadzenia pasieki, sprzedaży produktów pszczelich  

Grupa zaawansowana

Program szkoleń stacjonarnych – tematyka:

 • Budowa ula i omówienie rodzajów uli
 • Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej
 • Powiększenie pasieki
 • Hodowla matek pszczelich na własny użytek
 • Choroby pszczół i ich zwalczanie

Program szkoleń niestacjonarnych – wyjazd do pasieki – 3 dzień szkolenia:

 • Spotkanie pod salą szkoleniową (uczestnicy zabierają własne kombinezony lub bluzy pszczelarskie).
 • Wspólny przejazd do pasieki.
 • Zajęcia praktyczne w pasiece (prezentacja pasieki i pracowni pasiecznej wraz z wyposażeniem, prezentacja ramek wraz z pszczołami, omówienie i prezentacja asortymentu produktów pszczelich, prezentacja gospodarki pasiecznej w praktyce).
 • Poczęstunek dla uczestników.
 • Powrót pod salę szkoleniową.

Najbliższe spotkania odbędą się:

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Powiat pajęczański

 • Gmina: Sulmierzyce   
 • Termin: 6.07.2018 o godz. 13:00       
 • Miejsce: Urząd Gminy w Sulmierzycach

Powiat bełchatowski  

 • Gmina: Kleszczów       
 • Termin: 6.07.2018 o godz. 14:30       
 • Miejsce: Urząd Gminy w Kleszczowie - Sala Urzędu Stanu Cywilnego

Powiat piotrkowski     

 • Gmina: Wola Krzysztoporska
 • Termin: 9.07.2018 o godz. 09:00
 • Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej sala nr 1

 

 • Gmina: Rozprza                       
 • Termin: 9.07.2018 o godz. 10:30
 • Miejsce: Urząd Gminy w Rozprzy

Powiat wieruszowski                          

 • Gmina: Czastary
 • Termin: 11.07.2018 o godz. 14:00
 • Miejsce: Urząd Gminy w Czastarach - sala narad

 

 • Gmina: Łubnice                        
 • Termin: 11.07.2018 o godz. 17:00
 • Miejsce: Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcini

Powiat radomszczański

 • Gmina: Lgota Wielka                           
 • Termin: 6.07.2018 o godz. 17:00
 • Miejsce: Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej - Sala posiedzeń
 • Gmina: Gomunice                   
 • Termin: 9.07.2018 o godz.13:30
 • Miejsce: Urząd Gminy w Gomunicach
 • Gmina: Kamieńsk                                
 • Termin: 9.07.2018 o godz. 15:00
 • Miejsce: Urząd Miasta w Kamieńsku - Sala obrad
 • Gmina: Gidle                           
 • Termin: 13.07.2018 o godz. 10:30
 • Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach
 • Gmina: Żytno                          
 • Termin: 13.07.2018 o godz. 12:00
 • Miejsce: Urząd Gminy w Żytnie
 • Gmina: Kodrąb                        
 • Termin: 13.07.2018 o godz.15:00
 • Miejsce: Gminne Centrum Informacji w Dmeninie
 • Gmina: Kobiele Wielkie                        
 • Termin: 13.07.2018 o godz. 16:00
 • Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich

Aktualizacja terminów i kolejnych spotkań, będzie znajdowała się na stronie internetowej Partnera KSOW www.ekoostoja.com, oraz pod numerem telefonu 506-976-920.

Działania informacyjno-promocyjne do projektu są prowadzone dwuetapowo:

Etap 1 - promocja projektu za pośrednictwem ulotek i plakatów, które zostały wysłane do 517 gmin zlokalizowanych na terenie województw, do których skierowany jest projekt wraz z prośbą o umieszczenie informacji na stronach/serwisach internetowych.

Etap 2 - weryfikacja poziomu zainteresowania udziałem w szkoleniach oraz organizacja spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, podczas których, osoby zainteresowane będą miały możliwość uzupełnienia formularza zgłoszeniowego (minimum 70 spotkań).

Rekrutacja do projektu również będzie podzielona na etapy:

Etap 1 - uzupełnienie formularza zgłoszeniowego (dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe, poziom wykształcenia, dane dodatkowe weryfikujące kryteria punktowe) podczas spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, bądź przesłanie uzupełnionego formularza na adres biura projektu (siedziby Partnera); Etap 2 - weryfikacja poprawności formularza, uzupełnienie ewentualnych braków oraz kompletowanie kandydatów w grupy szkoleniowe (możliwie w obrębie sąsiadujących gmin); Etap 3 - informowanie uczestników o terminach i godzinach szkolenia.

Rekrutacja zostanie zakończona, gdy zostanie utworzone 20 grup szkoleniowych, w tym na terenie każdego województwa co najmniej utworzą się 2 grupy 15-osobowe, wraz z min 4-osobową listą rezerwową na każde województwo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach pszczelarskich.

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009