Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich

Świętokrzyska Sieć LGD realizuje operacje, której celem jest organizacja dwudniowej międzynarodowej konferencji „Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich”.

Celami szczegółowe operacji są:

Stworzenie możliwość nawiązania kontaktów dla 100 przedstawicieli LGD z Unii Europejskiej, w tym z Polski, poprzez:

organizację konferencji połączonej z warsztatami oraz wizytą studyjną z prezentację dobrych praktyk;

stworzenie strony internetowej, na której prezentowane będą LGD, których przedstawiciele wzięli udział w przedmiotowej konferencji i które planują przygotować projekty współpracy

W ramach konferencji i wizyty studyjnej zostaną zaprezentowane przykłady projektów dotyczące włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Uczestniczący w konferencji przedstawiciele LGD, na warsztatach – szybkie randki projektów współpracy - stworzone będą mieli warunki do nawiązania kontaktów w celu przygotowania projektów współpracy.

Dodatkowo w ramach planowanej konferencji i wizyty studyjnej przedstawione zostaną doświadczenia polskich i europejskich LGD dotyczące następujących aspektów:

  • aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności,
  • promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
  • upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Zaplanowana wizyta studyjna ma być inspiracją dla uczestników projektu współpracy, jak również umożliwić bliższe poznanie świętokrzyskich LGD z zagranicznymi.

Na przygotowanej stronie internetowej prezentowane będą wizytówki LGD uczestniczących w konferencji z propozycjami międzynarodowych projektów współpracy dotyczących włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Ponadto na stronie związanej z programem wizyty studyjnej zaprezentowane zostaną zrealizowane projekty LGD dotyczące ww. obszaru tematycznego.

Grupą docelową operacji są przedstawiciele lokalnych grup działania z Unii Europejskiej w tym z Polski. Operacja będzie skierowana do osób odpowiedzialnych w swoich LGD za przygotowanie i realizację międzynarodowych projektów współpracy.

Więcej informacji dostępne jest dostępnych jest na stronie www.t-c-p.pl

 


W imieniu Świętokrzyskiej Sieci LGD zapraszamy przedstawicieli lokalnych grup działania na międzynarodową konferencję „Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich”, która odbędzie się w Kielcach w dniach 20 – 21 września br.

Pierwszego dnia przedstawione zostaną przykłady projektów zrealizowanych przez polskie LGD, które dotyczą:

a) aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich,

b) wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,

c) realizacji projektów dot. jakości życia na wsi lub promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,

d) upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

W drugiej części tego dnia uczestnicy wezmą udział w zabawie w „szybkie randki”, aby mogli poznać jak najwięcej LGD z całej Unii Europejskiej i znaleźć partnera do przygotowywanego projektu współpracy.

Drugiego dnia przewidziana jest wizyta studyjna do 3 atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego, z których dwie powstały z inspiracji lokalnych grup działania, a trzecie korzysta ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej to miejsce, które przybliża w interaktywny, ciekawy sposób turystom i pielgrzymom bogactwo kulturowe, dziedzictwo historyczne Gór Świętokrzyskich, Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz legend, podań i rodzimej kultury ludowej. Koncepcja i dokumentacja techniczna Osady Średniowiecznej została opracowana i sfinansowana przez Lokalną Grupę Działania Wokół Łysej Góry. Jej budowę Gmina Bieliny sfinansowała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przed uruchomieniem LGD Wokół Łysej Góry oraz Gmina Bieliny przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego prowadziły szkolenia dla bezrobotnych przygotowujące do pracy na terenie osady.

Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi, zaprojektowana ze środków LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, to rekonstrukcja osady starożytnej z pierwszych wieków naszej ery, położonej nad strumykiem, którego źródła znajdują się u podnóża Łysej Góry.  Obiekt powstał w miejscu dawnego piecowiska, jako zaplecze dla tematycznych spotkań z różnymi aspektami rzemiosła, życia codziennego i duchowego społeczności zamieszkujących nasze ziemie około 2000 lat temu. To jedyne w Polsce, a przypuszczalnie również w Europie miejsce, gdzie prezentowana jest problematyka starożytnej metalurgii żelaza, w dodatku w tak szerokim kontekście kulturowym.

Zespół Pałacowy w Kurozwękach prowadzący działalność w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej przedstawiając bardzo szeroką ofertę dla  turystów indywidualnych i grupowych. Umiejętnie łączy walory zabytkowe XIV wiecznego pałacu z elementami agrobiznesu takimi jak hodowla bizonów amerykański, mini zoo i labirynty na polach kukurydzy i konopi.

Formularz zgłoszeniowy wraz ze szczegółowymi informacje o konferencji dostępne są na stronie www.t-c-p.pl Na stronie przygotowana zostanie baza LGD uczestniczących w konferencji z opisami koncepcji przygotowywanych projektów współpracy.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009