Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego realizuje operację pt. Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem.

Celem operacji jest podniesienie wiedzy i świadomości nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych zasobów i produktów spożywczych oraz zachęcenie do wykorzystywania produktów żywnościowych od lokalnych producentów/rolników, a także wykorzystania tej wiedzy do dalszego jej upowszechniania w środowisku lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów dla młodzieży szkolnej zapoznających ją z lokalnym dziedzictwem kulinarnym, czy promocję lokalnego dziedzictwa kulinarnego podczas dożynek/innych imprez o podobnym charakterze.

Grupą docelową operacji są:

 • członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z 9 województw Polski (woj. zachodniopomorskie, woj. pomorskie, woj. dolnośląskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. podlaskie, woj. śląskie, woj. łódzkie, woj. podkarpackie, woj. lubelskie);
 • mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządu terytorialnego, rolnicy, przedsiębiorcy, młodzież, nauczyciele, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, konsumenci;
 • szersza publiczność zainteresowana problematyką produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 • 5 dwudniowych warsztatów dla członkiń KGW;
 • 29 warsztatów w szkołach podstawowych w 9 województwach prowadzonych przez członkinie KGW;
 • 29 stoisk podczas dożynek i innych imprez lokalnych promujących dziedzictwo kulinarne regionu;
 • promocję operacji w czasopismach branżowych;
 • strona internetowa www.produkty-tradycyjne.pl

Planowane wyniki operacji/efekty:

 • 58 przeszkolonych członkiń KGW z zakresu m.in. krótkich łańcuchów dostaw, systemów jakości żywności, produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych, rolniczego handlu detalicznego, żywności funkcjonalnej;
 • 580 przeszkolonych uczniów szkół podstawowych z zakresu produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych oraz funkcjonalnych wraz z nauczycielami;
 • 4500 odwiedzających stoiska wystawiennicze podczas lokalnych imprez organizowanych przez wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego;
 • 1 strona internetowa www.produkty-tradycyjne.pl
 • 10 publikacji w czasopismach branżowych;
 • 15 publikacji w internecie i na stronach Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, EFRWP, Centrum Współpracy Międzynarodowej.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009