Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

Konkurs AgroLiga 2018 – etap wojewódzki

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w partnerstwie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizuje operację pt. Konkurs AgroLiga 2018 – etap wojewódzki.

Celem operacji jest podniesienie jakości realizacji Programu poprzez wzrost liczby osób poinformowanych o działaniach PROW wspierających rozwój rolniczej i pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Operacja przyczyni się do realizacji celów szczegółowych:

  • wyłonienie Mistrza i Wicemistrza w kategoriach Rolnicy oraz Mistrza i Wicemistrza w kategoriach Firmy w 4 województwach, którzy uzyskują wysokie wyniki ekonomiczne, stosując innowacyjne rozwiązania technologiczne i korzystając ze wsparcia finansowego w ramach funduszy europejskich.
  • rozpropagowanie informacji wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dalszego rozwoju obszarów wiejskich uwzględniając wsparcie finansowe z funduszy UE.
  • zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dywersyfikacji prowadzonej działalności przy udziale funduszy europejskich.

Grupą docelową operacji są:

Rolnicy, właściciele i przedstawiciele firm z otoczenia rolnictwa uczestniczący w konkursie, mieszkańcy obszarów wiejskich, uczestnicy konkursu lat ubiegłych, doradcy rolniczy, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa, przedstawiciele mediów.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

  • dwie publikacje internetowe w 4 województwach i na 4 portalach informacyjnych  w różnych obszarach województw
  • 4 Konkursy
  • 4 Seminaria finałowe Konkursu AgroLiga 2018 – etap wojewódzki
  • 4 artykuły w prasie lokalnej, w 4 województwach

Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty:

640 uczestników seminariów oraz mieszkańców obszarów wiejskich północno-wschodniej Polski dzięki uczestnictwu oraz informacjom i publikacjom zawartych w internecie i prasie na temat konkursu dowiedzą się więcej o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wparciu finansowym w ramach PROW 2014-2020, co przyczyni się do podniesienia jakości realizacji Programu. Prezentacja  osiągnięć uczestników konkursu będzie doskonałą promocją zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

4 konkursy na których wyłonionych zostanie 16 laureatów (Mistrzów i Wicemistrzów) w 4 województwach Polski północno-wschodniej (mazowieckie, podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie)

 

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009