Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

Jemy eko

Polska Izba Żywności Ekologicznej w partnerstwie z Fundacją Zwalcz Nudę, Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych EKOŁAN oraz Poloniakiem realizuje operację  pt. Jemy Eko.

Celem operacji jest: promowanie zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, informowanie oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie podstawowych i praktycznych zasad i sposobów identyfikacji ekologicznych produktów spożywczych przez konsumentów, w tym pod kątem krajowości i lokalności pochodzenia tych produktów. Cel ten przekłada się na stymulowanie ekologicznego patriotyzmu konsumenckiego i popytu na krajowe ekoprodukty.

Z wyż. wym. celem tym wiąże się drugi główny cel projektu, którym jest zachęcanie rolników do przechodzenia na ekologiczne metody produkcji rolnej oraz wspieranie ich w organizowaniu krótkich, lokalnych łańcuchów dostaw, powiązanych z określonymi grupami odbiorców (konsumentów). Krótkie łańcuchy dostaw ekoprodutków w projekcie będą prezentowane jako przedsięwzięcia ekoinnowacyjne organizacyjnie, warte zainteresowania i zaangażowania ze strony producentów i dystrybutorów żywności.

Grupą docelową operacji są:

 • konsumenci żywności zainteresowani nabywaniem produktów wysokiej jakości żywieniowej i zdrowotnej, do których należą certyfikowane produkty ekologiczne. Do grupy tej należą w szczególności osoby młode oraz rodzice zainteresowani zdrowym odżywianiem dzieci i członków swoich rodzin. Pod względem ilościowym są to w przeważającej mierze mieszkańcy miast, osoby wykształcone i korzystające z internetowych środków komunikacji. Ta grupa celowa obejmuje beneficjentów z obszaru całej Polski.
 • producenci żywności (rolnicy), zarówno Ci posiadający już atest produkcji metodami ekologicznymi, jak i Ci w trakcie przestawiania gospodarstwa na ekoprodukcję, jak również rolnicy w różnym stopniu zainteresowani podjęciem się produkcji żywności metodami ekologicznymi. Grupa docelowa obejmuje obszar całej Polski. Do grupy tej zaliczają się również przetwórcy oraz dystrybutorzy żywności jako interesariusze łańcucha dostaw.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 • 3 Stoiska wystawiennicze: 2 na Targach żywności (Targi Biocontracting w Nadarzynie i Natura Foods w Łodzi oraz  1 stoisko podczas Narodowego Dnia Sportu );
 • 10 artykułów informacyjno-edukacyjnych, podzielonych na dwie grupy adresatów: konsumentów oraz producentów żywności;
 • 3 foldery informacyjne dla 3 grup odbiorców: konsumentów, sklepy detaliczne oraz rolników i przetwórców polskiej żywności ekologicznej;
 • 2 filmy promujące żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję;
 • Kampania PR-owa w Internecie promująca żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję.

Planowane wyniki operacji/efekty

 • 3000 osób odwiedzających stoiska poinformowanych w sposób bezpośredni w zakresie tematycznym objętym operacją;
 • opublikowanych w internecie 10 artykułów informacyjno-promocyjnych na temat żywności ekologicznej (planowane 4000 pobrań/wyświetleń artykułów ze strony internetowej);
 • opracowane, wydane i rozdystrybuowane zainteresowanym osobom 3 foldery promocyjne w nakładzie 5 tys.;
 • wyprodukowany spot i film na temat certyfikowanych produktów ekologicznych (planowana liczba emisji i pobrań dla spotu 20 tys., dla filmu 3.000);
 • 100 tys. odbiorów kampanii promocyjnej w Internecie.


Udział w Targach BioContacting

Polska Izba Żywności Ekologicznej miała swoje stoisko na targach BioContracting, odbywających się w dniach 18-20 maja w Nadarzynie. Zainteresowanie stoiskiem było duże, po targach Izba zyskała nowych członków, a w ich trakcie odbyła około 40 rozmów z potencjalnymi członkami. Podczas targów odbyło się również Walne zgromadzenie Polska Izba Żywności Ekologicznej, w ramach którego poruszone były tematy związane z projektem „JEMY EKO”. Na stoisku dystrybułowane były również ulotki na temat żywności ekologicznej oraz odbyła się prezentacja produktów ekologicznych należących do członków Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009