Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Jemy eko

Polska Izba Żywności Ekologicznej w partnerstwie z Fundacją Zwalcz Nudę, Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych EKOŁAN oraz Poloniakiem realizuje operację  pt. Jemy Eko.

Celem operacji jest: promowanie zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, informowanie oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie podstawowych i praktycznych zasad i sposobów identyfikacji ekologicznych produktów spożywczych przez konsumentów, w tym pod kątem krajowości i lokalności pochodzenia tych produktów. Cel ten przekłada się na stymulowanie ekologicznego patriotyzmu konsumenckiego i popytu na krajowe ekoprodukty.

Z wyż. wym. celem tym wiąże się drugi główny cel projektu, którym jest zachęcanie rolników do przechodzenia na ekologiczne metody produkcji rolnej oraz wspieranie ich w organizowaniu krótkich, lokalnych łańcuchów dostaw, powiązanych z określonymi grupami odbiorców (konsumentów). Krótkie łańcuchy dostaw ekoprodutków w projekcie będą prezentowane jako przedsięwzięcia ekoinnowacyjne organizacyjnie, warte zainteresowania i zaangażowania ze strony producentów i dystrybutorów żywności.

Grupą docelową operacji są:

 • konsumenci żywności zainteresowani nabywaniem produktów wysokiej jakości żywieniowej i zdrowotnej, do których należą certyfikowane produkty ekologiczne. Do grupy tej należą w szczególności osoby młode oraz rodzice zainteresowani zdrowym odżywianiem dzieci i członków swoich rodzin. Pod względem ilościowym są to w przeważającej mierze mieszkańcy miast, osoby wykształcone i korzystające z internetowych środków komunikacji. Ta grupa celowa obejmuje beneficjentów z obszaru całej Polski.
 • producenci żywności (rolnicy), zarówno Ci posiadający już atest produkcji metodami ekologicznymi, jak i Ci w trakcie przestawiania gospodarstwa na ekoprodukcję, jak również rolnicy w różnym stopniu zainteresowani podjęciem się produkcji żywności metodami ekologicznymi. Grupa docelowa obejmuje obszar całej Polski. Do grupy tej zaliczają się również przetwórcy oraz dystrybutorzy żywności jako interesariusze łańcucha dostaw.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 • 3 Stoiska wystawiennicze: 2 na Targach żywności (Targi Biocontracting w Nadarzynie i Natura Foods w Łodzi oraz  1 stoisko podczas Narodowego Dnia Sportu );
 • 10 artykułów informacyjno-edukacyjnych, podzielonych na dwie grupy adresatów: konsumentów oraz producentów żywności;
 • 3 foldery informacyjne dla 3 grup odbiorców: konsumentów, sklepy detaliczne oraz rolników i przetwórców polskiej żywności ekologicznej;
 • 2 filmy promujące żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję;
 • Kampania PR-owa w Internecie promująca żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję.

Planowane wyniki operacji/efekty

 • 3000 osób odwiedzających stoiska poinformowanych w sposób bezpośredni w zakresie tematycznym objętym operacją;
 • opublikowanych w internecie 10 artykułów informacyjno-promocyjnych na temat żywności ekologicznej (planowane 4000 pobrań/wyświetleń artykułów ze strony internetowej);
 • opracowane, wydane i rozdystrybuowane zainteresowanym osobom 3 foldery promocyjne w nakładzie 5 tys.;
 • wyprodukowany spot i film na temat certyfikowanych produktów ekologicznych (planowana liczba emisji i pobrań dla spotu 20 tys., dla filmu 3.000);
 • 100 tys. odbiorów kampanii promocyjnej w Internecie.


News z 28.09.2018 r. - zobacz

Zaproszenie

Polska Izba Żywości Ekologicznej zaprasza na swoje stoisko numer 221 organizowane w ramach projektu Jemy Eko, które będzie miało miejsce na XI Międzynarodowych Targach żywności ekologicznej i naturalnej Natura Food w dniach 12-14 października 2018 w Łodzi.

 Na targach promowane będą polskie ekologiczne produkty spożywcze oraz symbol zielonego listka. Będą dystrybuowane również foldery informacyjne do dystrybutorów - sklepy detaliczne: materiały zachęcające do włączania do oferty handlowej asortymentów produktów ekologicznych.

Poniżej mapa targów.

 

 


News z 26.09.2018 - zobacz

Jemy Eko na pikniku z okazji Narodowego Dnia Sportu

Polska Izba Żywności Ekologicznej w ramach projektu Jemy Eko uczestniczyła 15.09.2018  w pikniku z okazji Narodowego Dnia Sportu na błoniach PGE Narodowego. Na Pikniku promowane były polskie ekologiczne produkty spożywcze oraz symbol zielonego listka.

Rozdanych zostało około 5 000 folderów informacyjnych - materiałów pokazujących dlaczego warto żywić się certyfikowaną żywnością ekologiczną. Na stoisku Polskiej Izby Żywności Ekologicznej prowadzona była degustacja ekologicznych produktów naszych członków min: Naturavena, Niro, Bioveri, Dary Natury, Eko-Wital, Poloniak, Bio food, Piekarni Gzik i wiele innych.

Gościem specjalnym była Katarzyna Bosacka - polska dziennikarka prasowa i telewizyjna, autorka publikacji na temat zdrowia, urody, nauki, medycyny i wychowania dzieci, która odbyła wiele rozmów na temat ekologii i znaczenia zielonego listka. Na stanowisku odbywały się warsztaty dietetyczne z Panią Martyną Smolińską, która razem z gośćmi przygotowywała kulki mocy z ekologicznych produktów.


Udział w Targach BioContacting

Polska Izba Żywności Ekologicznej miała swoje stoisko na targach BioContracting, odbywających się w dniach 18-20 maja w Nadarzynie. Zainteresowanie stoiskiem było duże, po targach Izba zyskała nowych członków, a w ich trakcie odbyła około 40 rozmów z potencjalnymi członkami. Podczas targów odbyło się również Walne zgromadzenie Polska Izba Żywności Ekologicznej, w ramach którego poruszone były tematy związane z projektem „JEMY EKO”. Na stoisku dystrybułowane były również ulotki na temat żywności ekologicznej oraz odbyła się prezentacja produktów ekologicznych należących do członków Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.


News z 15.10.2018 - zobacz

Baza wiedzy na temat żywności ekologicznej

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami informacyjno-edukacyjnymi opracowanymi w ramach projektu „Jemy Eko”

W ramach operacji opracowano serię 11-tu artykułów informacyjno-edukacyjnych, podzielonych na dwie grupy adresatów: konsumentów oraz producentów żywności. W serii pierwszej podjęte zostały zagadnienia dotyczące różnic między produktami ekologicznymi i konwencjonalnymi, wpływu żywności na zdrowie, ekologicznych zakupów, żywności i żywienia, ekologicznych produktów: warzyw, owoców, nabiału i mięsa; promocji wsi jako miejsca wytwarzania zdrowej żywności i miejsca atrakcyjnego wypoczynku. W drugiej serii artykułów zostały podjęte zagadnienia dotyczące: zalet i korzyści wynikających z produkcji ekologicznej w porównaniu do produkcji konwencjonalnej i intensywnej; przestawiania gospodarstw rolnych na ekologiczne metody produkcji a poprzez to zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych wsi; rozwijania trwałych powiązań kooperacyjnych w łańcuchu żywnościowym, w tym tworzenia zrównoważonych i krótkich łańcuchów dostaw produktów ekologicznych.

Tematyka artykułów adresowanych do grupy konsumentów przedstawia się następująco:

 1. Temat: „Żywność ekologiczna, czyli jemy dla zdrowia?”- pobierz. Zagadnienia: różnice między żywnością konwencjonalną a ekologiczną; naturalne i przemysłowe sposoby produkcji żywności; jak działają gospodarstwa ekologiczne; wpływ żywności i żywienia a zdrowie dzieci i dorosłych; rozmowa z ekspertem ds. żywności i żywienia,
 2. Temat: „Eko zakupy po polsku”- pobierz. Zagadnienia: jak kupować ekologicznie?; lokalność i sezonowość produktów ekologicznych; na co zwracać uwagę przy zakupach ekożywności; ekoznaki – jak je czytać; dostępność ekoproduktów; jak organizować się w grupy zakupowe?; zakupy bezpośrednie u rolnika; zdrowy, zrównoważony styl życia – jak żyć zdrowo w sposób przyjazny dla środowiska?; rozmowa z ekspertem ds. ekomarketingu,
 3. Temat: „Ekologiczne warzywa i owoce”- pobierz oraz „Jabłuszko z robaczkiem- pobierz. Zagadnienia: sposoby produkcji ekologicznych owoców i warzyw – różnice między metodami konwencjonalnymi; walory odżywcze i prozdrowotne ekologicznych warzyw i owoców; jak pozyskiwać świeże warzywa i owoce w sezonie i poza sezonem; reportaż z wizyty w ekologicznym gospodarstwie sadowniczymi i warzywniczym; rozmowa z rolnikiem.
 4. Temat: „Eko mleko”- pobierz. Zagadnienia: sposoby produkcji ekologicznego nabiału i jaj – różnice między metodami konwencjonalnymi; walory odżywcze i prozdrowotne nabiału ekologicznego; jak pozyskiwać świeże nabiał; reportaż z wizyty w ekologicznych gospodarstwie mleczarskim; rozmowa z rolnikiem.
 5. Temat: „Ekologiczne mięso”- pobierz. Zagadnienia: sposoby produkcji ekologicznego mięsa i drobiu – różnice między metodami konwencjonalnymi; walory odżywcze i smakowe ekologicznych produktów mięsnych; jak pozyskiwać świeże mięso ekologiczne i drób; reportaż z wizyty w ekologicznym gospodarstwie hodowlanym; rozmowa z hodowcą ekologicznym.
 6. Temat: „Wsi spokojna, wsi wesoła!”- pobierz. Zagadnienia: wypoczynek na wsi w gospodarstwie ekologicznym – agroekoturystyka; jak atrakcyjnie spędzić czas na wsi z rodziną– weekend, urlop; praca i pomoc sezonowa w gospodarstwie ekologicznym; rozmowa z rolnikiem; rozmowa z ekspertem ds. turystyki.
 7. Tematy: „Żywność ekologiczna w żywieniu dzieci i niemowląt”- pobierz. Zagadnienia: wpływ żywności i żywienia na zdrowie i rozwój dzieci; substancje szkodliwe w żywności; zalety prozdrowotne żywności ekologicznej; diety; rozmowa z pediatrą 

Tematyka artykułów adresowanych do producentów żywności przedstawia się następująco:

 1. Temat: „Produkcja ekologiczna a konwencjonalna – jaka różnica?”- pobierz. Zagadnienia: zalety i korzyści ekonomiczne wynikając z produkcji metodami ekologicznymi; certyfikacja ekologiczna i inne systemy znakowania żywności wysokiej jakości premium; perspektywy rozwojowe rynku ekoproduktów żywnościowych,
 2. Tematy: „Przestaw się na eko (produkcję)” - pobierz. Zagadnienia: dlaczego warto; zrównoważone korzystanie z zasobów przyrodniczych wsi; perspektywy ekonomiczne tendencje na rynku ekożywności; wymogi formalne i organizacyjne przestawiania gospodarstwa na ekoprodukcję żywności; finansowanie i dopłaty do ekoprodukcji i ekoprzetwórstwa; ekologiczna przedsiębiorczość pozarolnicza – małe przetwórstwo, agroekoturystyka.
 3. Temat: „Ekologiczne łańcuchy dostaw”- pobierz. Zagadnienia: sprzedaż bezpośrednia i krótkie łańcuchy dostaw; ekologia krótkich dróg; jak zorganizować w praktyce krótki łańcuch dostaw – krótkie abc...; aspekty praktyczne, organizacyjne, ekonomiczne, marketingowe tworzenia sieci współpracy; grupy producenckie i spółdzielczość, klastry; dobre przykłady zrównoważonych łańcuchów dostaw z kraju i zagranicy; ekomarketing i nowoczesne metody promocji ekoproduktów; współpraca branżowa i międzybranżowa; budowanie konsorcjów na rzecz promocji ekoproduktów lokalnych; partnerstwo.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009