Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

„Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno-spożywczym”

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w partnerstwie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizuje operację pt. Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno-spożywczym.

Celem operacji jest podniesienie świadomości i wiedzy wśród 70 uczestników przedsięwzięcia w zakresie zachowania bezpieczeństwa i wysokiej jakości wytwarzanej żywności jako warunków podstawowych przy małym przetwórstwie rolno – spożywczym. Operacja przyczyni się do realizacji celów szczegółowych:

 

 • nabycie przez 70 uczestników  w trakcie konferencji wiedzy z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności wytwarzanej w małych przetwórniach i rozprowadzanej w ramach krótkich łańcuchów dostaw
 • nabycie przez 70 uczestników  wiedzy praktycznej  z zakresu małego przetwórstwa rolno - spożywczego poprzez  poznanie dobrych praktyk w  małych zakładach przetwórczych na przykładzie innych krajów UE
 • podniesienie przez 70 uczestników wyjazdu studyjnego wiedzy z zakresu procedur dotyczących uzyskania certyfikatu w systemie jakości żywności na przykładzie wybranych producentów.
 • podniesienie przez 70 uczestników świadomości co do konieczności wytwarzania  bezpiecznej i wysokiej jakości żywności jako warunku odniesienia sukcesu w prowadzonej działalności
 • wzrost świadomości wśród 70 uczestników na temat przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez sieciowanie producentów żywności, nowoczesne systemy sprzedaży
 • aktywizacja 70 mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy

 

Grupą docelową operacji są:

 

mieszkańcy obszarów wiejskich czterech sąsiadujących województw tj. warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, w tym:

 

 • rolnicy i inni mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani podjęciem małego przetwórstwa rolnego
 • osoby już prowadzący małe przetwórstwo rolno zamierzający wprowadzać zmiany
 • doradcy rolniczy
 • naukowcy.

 

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 

 • 3 wyjazdy studyjne dla 70 uczestników
 • Konferencja

 

Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty:

 

 • 70 uczestników zdobędzie wiedzę z zakresu utrzymania jakości i zachowania bezpieczeństwa żywności wytwarzanej w małych przetwórniach
 • 70 uczestników  zapozna się z przykładami praktycznego pozyskania certyfikatów jakości żywności
 • 70 uczestników operacji wymieni swoją wiedzę i doświadczenie na temat bezpieczeństwa i jakości żywności wytwarzanych w małych przetwórniach i dostarczonej bezpośrednio do konsumenta

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009