Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH pn.: Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH pn.: Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, realizowany przez Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Celem operacji  jest wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, rolnikami oraz instytucjami  działającymi w zakresie usług opiekuńczych.

Założeniem operacji jest nie tylko popularyzacja idei gospodarstw opiekuńczych wśród ale także tworzenie sieci współpracy pomiędzy właścicielami gospodarstw opiekuńczych, doradcami, urzędnikami samorządowymi, pracownikami instytucji opieki społecznej i LGD zainteresowanymi tworzeniem gospodarstw opiekuńczych.

Gospodarstwa opiekuńcze mogą być mechanizmem wspierającym poprawe jakości życia osób niesamodzielnych ale także  umożliwiającym rolnikom, właścicielom siedlisk uzyskiwania dodatkowego źródła dochodu w oparciu o posiadane zasoby bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. 

W ramach projektu odbędzie się „Ogólnopolski Kongres Gospodarstw Opiekuńczych” dla 100 osób, połączony z wyjazdem studyjnym do istniejących już gospodarstw opiekuńczych w ramach projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. Kujawsko - Pomorskim”. Projekt zakłada również przeprowadzenie kampanii informacyjnej (audycje i spoty telewizyjne) oraz wydanie publikacji w celu zachęcenia właścicieli gospodarstw rolnych, domowników i mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych, jako alternatywnej do instytucjonalnej formy opieki.

Kongres odbędzie się 12-14 czerwca 2018r. w EVITA Hotel &Spa w Tleniu. W jego programie znajdą się wystąpienia dotyczące nie tylko doświadczeń polskich ale i zagranicznych w zakresie zielonej opieki ponadto dotyczące miejsca gospodarstw opiekuńczych w polityce rządu, możliwości uzyskania dofinansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego czy przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej. Uczestnicy kongresu będą mieli okazję nie tylko usłyszeć ale i zobaczyć, w trakcie wyjazdu studyjnego, jak funkcjonują gospodarstwa opiekuńcze w Polsce.

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009