Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Jeżeli zrealizowałeś jakiś ciekawy projekt, który może być inspiracją dla innych, jeśli chcesz się nim pochwalić wypełnij formularz (w formacie MS Word) i prześlij na adres ksow@cdr.gov.pl.
Obszar realizacji projektu:
Aktywizacja społeczna, Edukacja i uczenie się przez całe życie, Integracja społeczna, PROW
Operacja zakłada organizację szkoleń, wyjazdu studyjnego oraz seminarium z zakresu metodyki  pracy z i na rzecz osób starszych z terenów wiejskich oraz przeprowadzenie niezbędnych badań i wydanie monografii pt. „Syndrom znikającej ławeczki czyli o uwarunkowaniach aktywności seniorów w środowiskach wiejskich”. 


Szkolenia zawodowe i zdobywanie umiejętności, Turystyka, Usługi wiejskie, Żywność i napoje
Projekt pt. „Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole” zakładał organizację zajęć warsztatowych dla rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli KGW, przedstawicieli LGD oraz doradców z Województwa Małopolskiego. Podczas organizacji zajęć warsztatowych zwrócono uwagę na nowoczesne wzorce i techniki dekorowania potraw i nakrywania gościnnego stołu. Przeprowadzono 3 dwudniowe warsztaty, z tematyki dotyczącej aranżacji gościnnego stołu, wykonywania ozdób okolicznościowych oraz techniki carvingu i zdobienia pierników.


Integracja społeczna, LEADER / RLKS, Zrównoważony rozwój

Projekt polegał na opracowaniu i upowszechnieniu poradnika w formie elektronicznej pt. PULS Wsi, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi z rekomendacjami dotyczącymi animowania aktywności mieszkańców i partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  Adaptacja do zmian klimatycznych, Emisje gazów cieplarnianych i amoniaku, Energia odnawialna, Hodowla zwierząt, Klimat, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Zarządzanie glebą, Zasoby naturalne, Zrównoważony rozwój
Realizacja operacji polegała na powołaniu i organizacji prac zespołu ekspertów. Każdorazowo, spotkania eksperckie obejmowały wykłady poświęcone wybranym elementom problematyki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, połączone z dyskusją uczestników.


Dziedzictwo kulturowe, kulinarne, Przedsiębiorczość, Żywność regionalna
Dwudniowa konferencja połączona z warsztatami rozwoju osobistego, międzyregionalnym konkursem „Skarby Europy zaklęte w szkle” oraz prezentacją działalności uczestników. Konferencja poświęcona była promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności dziedzictwa kulturowego, kulinarnego, kultywowania tradycji. Konferencja odbyła się w Olsztynie w dniach 12 – 13 października 2017 r.


Adaptacja do zmian klimatycznych, Gospodarka wodna, Nawadnianie
Przedstawiciele środowiska rolniczego, działający w strukturach wojewódzkich izb rolniczych oraz specjaliści działający w obszarze instytucji rolniczych zaznajomili się ze sposobami radzenia rolników portugalskich oraz władz w sytuacji zagrożenia suszą. Zapoznali się z innowacyjną infrastrukturą stworzoną do irygacji pól uprawnych na bazie sztucznego zbiornika gromadzącego zasoby wodne oraz wód rzecznych, oraz wpływie suszy na sektor rolniczy i inne gałęzie gospodarki. 


Edukacja i uczenie się przez całe życie, Kultura
Triada Teatralna to od lat największy festiwal teatralny w regionie. W tym czasie do Dębna zjeżdżają amatorskie zespoły teatralne z całej Polski, aby zaprezentować premierowe przedstawienia, wymienić się doświadczeniami ucząc się od siebie nawzajem oraz wziąć udział w warsztatach z profesjonalistami.


Integracja społeczna, Kobiety, Kultura, Młodzież
W ramach konkursu „Wieś na weekend’2016” zorganizowano w województwie kujawsko-pomorskim 26 imprez plenerowych, aktywizujących mieszkańców wsi do partnerskiego działania przy ich organizacji. Przedsięwzięcia te choć podejmują różną tematykę, mają jeden wspólny cel nadrzędny, a mianowicie aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, wzmocnienie kapitału społecznego na wsi, który jest niezwykle istotny w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.


Wyświetlanie rezultatów od 21 do 28 z 28
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009