Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Utworzenie tartaku objazdowego
KONTEKST I CELE PROJEKTU

Projekt "Utworzenie tartaku objazdowego na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju" realizowany był na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" (LGD). Celem projektu był rozwój gospodarczy polegający na rozpoczęciu i prowadzeniu działalności w zakresie usług tartacznych.      Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorstwa z branży stolarskiej i drzewno-meblarskiej oraz mieszkańcy LGD, głównie rolnicy.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu powstało przedsiębiorstwo oferujące usługi tartaczne. Dzięki dofinansowaniu został zakupiony tartak taśmowy przewoźny oraz narzędzia do obróbki drewna. Beneficjent posiada wykształcenie inżynierskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz doświadczenie w pracy w przemyśle drzewnym. Powstałe przedsiębiorstwo prowadzi usługi mobilnego przecierania drewna okrągłego na tarcicę (deski, listwy, łaty, krawędziaki i belki) w miejscu wskazanym przez klienta oraz stacjonarną sprzedaż tarcicy.

 

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rezultatem projektu jest utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz powstanie 1 miejsca pracy. Zrealizowany projekt ukierunkowany jest na innowacje. Innowacyjność przedsiębiorstwa polega na świadczeniu usług tartacznych, ale mobilnie w miejscu wskazanym przez klienta. Takie rozwiązanie daje przewagę nad konkurencją, gdyż w znacznym stopniu poszerza rynek zbytu.

Beneficjent Patryk Janusz Manikowski
ul. Wrzosowa 14, 86-141 Lniano
Tel: 663 964 111
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
VI. Zrównoważony rozwój terytorialny
Działanie PROW:
M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: marzec 2018 - lipiec 2019
Zasięg lokalny - kujawsko-pomorskie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
50 000,00
w tym środki z UE:
31 815,00
z budżetu państwa:
18 185,00
z budżetu samorządów:
0,00
środki prywatne:
0,00
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009