Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Projekty Partnerów KSOW w Planie operacyjnym Jednostki Centralnej KSOW na lata 2018-2019

Spośród 87 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu nr 3/2019 do Jednostki Centralnej KSOW 35 operacji zostało wybranych do realizacji w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

Poniżej aktualizowane na bieżąco informacje o realizowanych projektach.

Wybierz priorytet, żeby zobaczyć/ukryć projekty realizowane w jego ramach.
Kliknij na znak   przy projekcie, żeby otrzymać więcej informacj i.

Partner KSOW

Tytuł projektu

Kwota
dofinansowania

Priorytet 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.

Polska Organizacja Turystyczna

Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich - kontynuacja

589 607,86

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy

Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady

19 800,00

IRWIR PAN

Moja SMART wieś

92 749,08

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy w Płońsku

Współpraca i transfer wiedzy podstawą rozwoju przedsiębiorczości

167 170,00

Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

„Na drodze do odkryć – start Sieci Najciekawszych Wsi”

64 076,66

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

„Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku”

94 275,95

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina”

429 257,04

Priorytet 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

„Od pola do stołu po Norwesku”

183 995,00

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich Kraków

Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi

117 200,00

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

„Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE”

96 350,00

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce

97 787,93

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Konkurs Agroliga 2019 – etap wojewódzki, II edycja

263 742,09

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Rolnictwo precyzyjne w obszarze hodowli bydła mlecznego – aktualności w nauce oraz wymiana doświadczeń praktycznych

101 559,82

Priorytet 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich

210 633,65

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

178 326,13

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Wady i zalety systemowych rozwiązań wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktów o CHNP, CHOG i GTS w krajach UE

255 249,85

Polska Fundacja Innowacji

Kampania multi-medialna WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródlo innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa

373 000,00

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

Z głową i ze smakiem - współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw

244 000,00

Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych

"Wielkie SER-wowanie" - Promocja serów, produktów mlecznych i innych, wytworzonych lokalnie, jako element zrównoważonego rozwoju gospodarstw farmerskich

102 726,00

Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA

Aronia… Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół

12 469,27

Priorytet 4: Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

Brak operacji w tym priorytecie

Priorytet 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.

Polska Izba Żywności Ekologicznej

„Eko jemy – nie marnujemy”

281 893,90

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

„Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”

223 958,00

Priorytet 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

LEADER dziś i jutro - Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021

368 763,49

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym

83 701,25

Polska Sieć LGD - Federacja Regionalnych Sieci LGD

RLKS instrumentem rozwoju obszarów wiejskich

147 333,33

Polska Organizacja Turystyczna

Akcja z udziałem blogerów „Dobry biznes na wsi”

315 741,00

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

Kreatywna wieś - dobre praktyki na obszarach wiejskich

173 080,00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KRASNYSTAW PLUS

Marka lokalna szansą rozwoju obszarów wiejskich

72 990,04

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

„Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych – publikacja książkowa”

24 252,00

Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza

„Zainspiruj się dziedzictwem”

83 232,39

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „Vesna”

Sukces w sukcesji gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich

395 104,80

Gmina Wolanów

Wolanow Food Festival

177 120,00

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw

273 803,80

Gmina Dzierżoniów

„Sprawny, aktywny, potrzebny – aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym”

56 269,20

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

"Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich"

165 750,00

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009