Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Operacja pt. „Realizacja działań informacyjno–promocyjnych przeprowadzonych w latach 2016-2017 oraz Planu działania pomocy technicznej w 2018 roku”

Operacja pt. „Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 oraz planu działania Pomocy technicznej w 2018 r.”

Operacja pt. „Wynagrodzenia pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie zaangażowanych w realizację zadań Jednostki Centralnej KSOW w ramach PROW 2014-2020 w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”

Operacja pt. „Zakup sprzętu komputerowego, biurowego oraz mebli dla pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie realizujących zadania Jednostki Centralnej KSOW w ramach PROW 2014-2020 w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”

 

Operacja pt. „Koszty funkcjonowania Jednostki Centralnej KSOW w ramach PROW 2014-2020 w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”

Operacja pt. „Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW poprzez organizację posiedzeń grupy roboczej, grup tematycznych oraz zapewnienie dostępu Partnerów KSOW do działań Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018 r.”

Operacja pt. „Szkolenia krajowe pracowników Fundacji FAPA związane z wykonywaniem zadań Jednostki Centralnej KSOW w 2017 r.”

 

Operacja pt. „Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW poprzez organizację posiedzeń grupy roboczej i grup tematycznych oraz wyjazdy krajowe pracowników Fundacji FAPA związane z wykonywaniem zadań JC KSOW w okresie sierpień 2017 r. – grudzień 2017 r.”

 Operacja pt. „Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadań Jednostki Centralnej KSOW w ramach PROW 2014-2020 w okresie sierpień 2017 r. - grudzień 2017 r.”

Operacja pt. „Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW poprzez zapewnienie dostępu Partnerów Sieci do działań Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz udział pracowników Fundacji FAPA w działaniach podejmowanych przez ESROW, w zagranicznych szkoleniach i warsztatach w okresie sierpień 2017 r. - grudzień 2017 r.”.

 


Operacja pt. „Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW poprzez udział pracowników Fundacji FAPA w krajowych i zagranicznych szkoleniach i warsztatach od stycznia 2016 r. do lipca 2017 r.”


Operacja pt. „Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW poprzez organizację posiedzeń grupy roboczej i grup tematycznych oraz wyjazdy krajowe pracowników Fundacji FAPA związane z wykonywaniem zadań JC KSOW w okresie styczeń 2016 r. – lipiec 2017 r.

Operacja pt. „Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadań Jednostki Centralnej KSOW w ramach PROW 2014-2020 w okresie od stycznia 2016 r. do lipca 2017 r.”

Operacja pt. "Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW poprzez zapewnienie dostępu Partnerów Sieci do działań Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz udział pracowników Fundacji FAPA w działaniach podejmowanych przez ESROW w okresie styczeń 2016 r.-lipiec 2017 r."

 

Operacja pt. „Koszt najmu i utrzymania pomieszczeń w latach 2016-2017”

 

Operacja pt. „Zakup materiałów i usług 2016-2017”


Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - Jednostka Centralna KSOW” - pobierz

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - wynagrodzenia pracowników” - pobierz

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - szkolenia” - pobierz

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - umowy zlecenia” - pobierz

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - delegacje pracowników” - pobierz

Operacja pt. „Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie  krajowym - pozostałe koszty” - pobierz

Operacja pt. „Organizacja spotkań, konferencji i olimpiad w zakresie  realizacji Planu Operacyjnego KSOW” - pobierz

Operacja pt. „Organizacja Targów w 2016 i 2017 r. w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW wraz z imprezami towarzyszącymi” - pobierz

Operacja pt. „Informacja i promocja PROW 2014-2020 poprzez wykonanie publikacji i materiałów promocyjnych” - pobierz

Operacja pt. . „Informacja i promocja PROW 2014-2020 poprzez realizację kampanii w mediach” - pobierz

Operacja pt. „Organizacja Targów i Wystaw w latach 2015-2017  w ramach realizacji Planu Komunikacyjnego KSOW wraz z imprezami towarzyszącymi” - pobierz

Operacja pt. „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 w formie konferencji, spotkań, warsztatów, seminariów, szkoleń oraz wyjazdów studyjnych” - pobierz

Operacja pt. „Konkursy zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW” - pobierz

Operacja pt. „Wielka rola mikroorganizmów w obiegu azotu” - pobierz

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009