Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Moja sytuacja w czasie koronawirusa – zapraszamy do lektury Raportu z II etapu badań

14.09.2020

Jak oceniliśmy swoją sytuację w wymiarze ekonomicznym i społecznym zaraz po ogłoszeniu pandemii koronawirusa? Z jakich dóbr zrezygnowaliśmy? Czy obawialiśmy się ubóstwa i utraty pracy? Jak zmieniły się kanały dystrybucji i formy dokonywania zakupów? – na te i więcej pytań odpowiadają twórcy raportu „Moja sytuacja w czasie koronawirusa”. Jest to projekt Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, w który włączyło się Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie. Badania przeprowadzone na grupie 3086 osób (w pierwszym etapie) i 1368 osób (w drugim etapie), pozwoliły na wstępne rozpoznanie sytuacji społeczno-ekonomicznej, w jakiej znaleźli się Polacy podczas pandemii koronawirusa. Na wrzesień planowany jest ostatni etap badań.

Wybrane wnioski wynikające z badań:

  1. Pomiędzy dwoma etapami badań wzrósł optymizm respondentów, jednocześnie ankietowani w większym stopniu dostrzegają zagrożenia dla otoczenia (skala makro) niż dla własnych gospodarstw domowych (skala mikro);
  2. Praca w rolnictwie decyduje o zwiększonej pewności zatrudnienia, co więcej rolnicy wskazują na problem braku rąk do pracy; dodatkowo bardziej niż pandemii obawiają się suszy i braku możliwości sprzedaży produktów rolnych;
  3. Zauważalne jest silne poczucie deprywacji potrzeb – dominuje obawa przed koniecznością znacznego ograniczenia wydatków w zakresie wypoczynku, odzieży i obuwia oraz kultury;
  4. Oceny mieszkańców wsi są bardziej pesymistyczne niż mieszkańców miast (ogółem), jeśli jednak nastąpi rozróżnienie na miasta według liczby mieszkańców, wówczas oceny mieszkańców wsi kształtują się na poziomie zbliżonym do ocen mieszkańców małych i średnich miejscowości; im dalej oddalona jest wieś od miasta powiatowego tym gorsza jest wielowymiarowa ocena własnej sytuacji;
  5. Wśród rolników nabrały znaczenia nowe kanały dystrybucji, m. in. sprzedaż bezpośrednia, którą najczęściej wskazały gospodarstwa do 10 ha oraz zajmujące się produkcją roślinną; rolnicy wskazali na trudności w poszukiwaniu nowych rynków zbytu, zaledwie 20% rolników wskazało, że pojawiły się oferty współpracy lub nowi kontrahenci, rolnicy najczęściej otrzymywali oferty współpracy i kontakty od ODRów;
  6. Konsumenci wraz z pandemią dokonali zmian w formach zakupu dóbr, zwiększając częstotliwość zakupów online oraz w małych sklepach osiedlowych i rezygnując jednocześnie z zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych; w zależności od rodzaju realizowanych dóbr zmiany te kształtowały się na zróżnicowanym poziomie.

Raport IRWiR PAN - pobierz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009