Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Walne Zebranie Członków ELARD podjęło ważne decyzje na kolejne lata

05.12.2017

W dniach 22-24 listopada 2017 r. w Laulasmaa (Estonia), odbyło się seminarium zorganizowane przez ELARD i Walne Zebranie Członków tej organizacji. Celem tych wydarzeń było podsumowanie Przewodnictwa Estonii, podjęcie stanowisk ELARD na następne lata oraz wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Rady na lata 2018-2019.

Podczas Walnego Zebrania Członków ELARD potwierdziło swoje stanowisko odnośnie RLKS w latach 2021-2027. ELARD opowiada się za obligatoryjnym wdrażaniem RLKS we wszystkich krajach na wszystkich obszarach (wiejskich, miejskich i zależnych od rybactwa). Jest ważne, aby osiągnąć znaczące uproszczenie regulacji dla RLKS na poziomie UE dzięki jednego zbiorowi zasad dla wszystkich funduszy oraz utworzeniu jednego funduszu dla RLKS z udziałem przynajmniej 15% środków z każdego funduszu na poziomie krajowym.

W wyniku wyborów, nowym Przewodniczącym ELARD na lata 2018-2019 została Maria João Botelho z Portugalii (Przewodnicząca Portugalskiej Sieci LGD - Federation Minha Terra). Nowymi Wiceprzewodniczącymi będą: dotychczasowa Przewodnicząca ELARD - Kristiina Tammets z Estonii and Marion Eckardt ze Szwecji.

Podczas spotkania, Walne Zebranie Członków wybrało również Radę. Obok Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących, siedmioosobową Radę tworzą: Maria José Murciano (Hiszpania), Kirsten Birke Lund (Dania), Hartmut Berndt (Niemcy) and Radim Sršen (Czechy).

ELARD z zadowoleniem przyjął nowych członków z Włoch, Bułgarii i Rumunii. Niemcy stały się pełnoprawnym członkiem po okresie roku bycia członkiem stowarzyszonym.

ELARD jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, którego celem jest zapewnienie zrównoważonego i trwałego rozwoju obszarów wiejskich. Europejskie stowarzyszenie ELARD skupia pond 2000 lokalnych grup działania z 24 krajów (Austria, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, FYROM-Macedonia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy).

ELARD wierzy, że RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) jako sukcesor 26-letnego podejścia LEADER odgrywa ważną rolę w promocji zintegrowanego rozwoju lokalnego ze względu na elementy związane z podejściem LEADER: podejście oddolne, oparte o konkretny obszar lokalne strategie rozwoju, partnerstwo publiczno-prywatne, innowacja, zintegrowane i wielosektorowe podejście, sieciowanie i współpraca oraz zdecentralizowane zarządzanie.


Pobierz:

Notatkę prasową (en)

Dodatkowe informacje:

Triin Lääne Koordynator prac Biura ELARD ELARD Aisbl +372 5302 9203, triin@tas.ee www.elard.eu

[Notatkę prasową przetłumaczył: Krzysztof Kwatera, Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy Polskiej Sieci LGD – członka ELARD. Na Walnym Zebraniu Członków ELARD, Polską Sieć LGD reprezentował Janusz Bartczak – Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD. Udział polskich przedstawicieli został dofinansowany ze środków Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, administrowanej przez fundację FAPA.]


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009