Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Certyfikowane produkty tradycyjne a zrównoważony rozwój regionu

03.08.2017

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w LublinieStowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie realizuje operację : „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”.

Operacja ma  na celu wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych i wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech województwach: lubelskim, lubuskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim.

Projekt przewiduje organizację  czterech konferencji  oraz wyjazdów  studyjnych, które umożliwią uczestnikom na zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych w zakresie:

1.  Produktu lokalnego i tradycyjnego będącego szansą na rozwój przedsiębiorczości;

2. Certyfikatów żywności w Polsce oraz UE jako narzędzia poprawy konkurencyjności polskich produktów;

3. Znaczenia certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności. Przykład certyfikacji regionalnej na podstawie  lokalnych produktów;

4. Systemów Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym;

5. Kontroli i certyfikacji produktów rolnych jako promowanie produktów o specyficznych cechach; 

6. Produktów regionalnych i lokalnych w województwie lubelskim, świętokrzyskim, lubuskim oraz podkarpackim;

7. Zapoznanie się z funkcjonującymi podmiotami , gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych;

8. Udział  w warsztatach kulinarnych z  zakresu przygotowania produktów tradycyjnych dbając o recepturę i lokalne zasoby;

9. Wizytację w podmiotach uczestniczących w certyfikacji produktów tradycyjnych (na poziomie kraju lub regionu).

Planowane działania dadzą możliwość wyeksponowania wartości polskich produktów. W perspektywie stworzy to możliwość zdobycia nowych odbiorców. Zakres operacji pozwoli na otrzymanie nieocenionych wskazówek i informacji bezpośrednio od specjalistów oraz praktyków, którzy skorzystali z rejestracji lub certyfikacji produktów tworząc dodatkową ofertę turystyczną wykorzystując własne produkty jako główne jej atrybuty. Promując własne wyroby promują region wpływając równocześnie na świadomość finalnego konsumenta w zakresie roli wysokiej jakości żywności w zbilansowanej diecie tworząc na niego popyt.

Szczegółowe informacje dotyczące dat i miejsc planowanych wydarzeń zostaną podane wkrótce. Informacji szczegółowych na temat projektu udziela Wioletta Wilkos tel. 608 635 477

 


„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009